Saturday, April 12, 2014

Royal Belum: Peringatan Allah

A Jahai Father & Sons Fishing for Lunch in Royal Belum

 
Peringatan Allah di Surah Yunus Ayat 21-23
 
 
Ayat 21:   Dan apabila Kami memberikan suatu Rahmat kepada Manusia, setelah mereka ditimpa Bencana, Mereka segera melakukan segala tipu daya (menentang) Ayat-Ayat Kami.  Katakanlah, "Allah lebih Cepat Pembalasannya (atas tipu daya itu). "Sesungguhnya Malaikat-Malaikat Kami mencatat tipu dayamu."
 
Ayat 22:  Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat Berjalan di Daratan, (dan belayar) di Lautan.  Sehingga ketika Kamu berada di dalam Kapal, dan Meluncurlah (kapal) itu membawa mereka (orang-orang yang ada di dalamnya) dengan Tiupan Angin yang Baik, dan mereka Bergembira kerananya; tiba-tiba datanglah Badai dan Gelombang Menimpanya dari Segenap Penjuru, dan mereka mengira telah Terkepung (bahaya), maka Mereka Berdoa dengan Tulus Ikhlas kepada Allah semata. (Seraya berkata), "Sekiranya Engkau Menyelamatkan Kami dari (bahaya) ini, pasti Kami termasuk Orang-Orang yang Bersyukur."
 
Ayat 23:   Tetapi ketika Allah Menyelamatkan Mereka, malah mereka Berbuat Kezaliman di Bumi tanpa (alasan) yang Benar, Wahai Manusia! Sesunngguhnya Kezalimanmu Bahayanya akan Menimpa Dirimu Sendiri; itu hanya Kenikmatan Hidup Duniawi, selanjutnya kepada Kamilah kembalimu, kelak akan Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu Kerjakan.
 
 Terima Kasih Cikgu Azmi

0 comments:

Post a Comment